Heeft u vragen? Bel ons: 050-318 66 55

Hoe evalueren we radiocampagnes?

Vaak krijgen we de vraag bij RTV Noord hoe wij een radiocampagne evalueren. Waar de cijfers vandaan komen en hoe wij die binnen krijgen.

Continu Luisteronderzoek
Het Continu Luisteronderzoek vormt de belangrijkste graadmeter voor de Nederlandse radiobranche. In het CLO wordt het luistergedrag van Nederlanders van 10 jaar en ouder gemeten. Aan de hand hiervan weet de adverteerder hoeveel luisteraars met zijn campagne worden bereikt.

Waar luistert u naar?
De basis van het CLO vormt het radiolog. Ruim 70% van alle respondenten vult online zijn/haar luistergedrag in. Elk panellid vult op kwartierbasis in naar welke zender hij geluisterd heeft. Ook wordt ingevuld waar geluisterd wordt (thuis, onderweg/in de auto, op het werk/school of elders) en hoe men luistert (via de radio of via internet). Deelnemers vullen gedurende een jaar om de twee maanden een week lang het radiolog in.
Het radiolog, dat wordt uitgevoerd door Intomart GfK in opdracht van RAB, is een van de meest geavanceerde luisteronderzoeken in Europa.

Radio Noord maakt bij een campagne-evaluatie gebruik van deze gegevens. Als een radiocampagne is afgelopen, beschikken we 6 weken later over de luistercijfers. Aan de hand van het uitzendschema worden deze gegevens in speciale software verwerkt. De provincie Groningen wordt geselecteerd en de leeftijdscategorie 10+ . Vervolgens rolt hier een evaluatie uit.

Wat heeft het opgeleverd?
Na een campagne weet de adverteerder door hoeveel mensen de commercial gehoord is en hoeveel contacten dit heeft opgeleverd. In een vrij korte periode kunnen er miljoenen contacten gemaakt zijn. De kosten per 1.000 bereikte contacten kunnen daarom ook goed uitgerekend worden. Nog een belangrijk voordeel is dat we met de adverteerder kunnen kijken of de vooraf besproken doelstellingen bereikt zijn. Kortom, een radiocampagne is hierdoor goed meetbaar te maken.

Bron: RAB | Alles over Radio 2011