Heeft u vragen? Bel ons: 050-318 66 55

Zo mist niemand uw persbericht!

Op de reclame afdeling krijgen we regelmatig de vraag of we redactionele aandacht kunnen geven aan een evenement, een zoveel jarig bestaan, een nieuw bedrijf of een nieuw innovatief product. Dit zijn in de meeste gevallen slimme ondernemers die op zoek zijn naar free publicity. Als er geen promotiebudget is, krijgt u vaak het antwoord dat de reclame afdeling en de redactie strikt gescheiden is, maar dat u wel een persbericht kan sturen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de redactie het persbericht ook daadwerkelijk oppakt.

Wij zijn natuurlijk de beroerdste niet en willen u daarom graag een paar tips geven voor het maken van een goed persbericht!

De opbouw van een persbericht

Het persbericht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Persbericht
  Begin uw persbericht duidelijk: geef aan dat het om een persbericht gaat. Schrijf daarom ‘Persbericht’ bovenaan je bericht. Vermeld ook de datum en de plaats.
 • Kop
  De kop moet in één zin de boodschap samenvatten die je met het bericht wilt overbrengen. Je kunt eventueel een onderkop gebruiken om je kop te verduidelijken, maar vermijd lange zinnen.
 • Intro
  In de intro, ook wel lead genoemd, staat kort en bondig de belangrijkste informatie: wie, wat, waar, wanneer, waarom? Na het lezen van de intro moet de strekking van je bericht duidelijk zijn, de rest van de tekst geeft meer achtergrondinformatie. De intro is kort, houd 30 tot 50 woorden aan.
 • Uitwerking
  Na de intro volgt een verdere uitwerking. Vermeld nogmaals het belangrijkste nieuws, maar geef meer toelichting en achtergrondinformatie en plaats de informatie in de juiste context.
 • Noot voor de redactie
  Een persbericht sluit je af met een noot voor de redactie. Hierin geef je aan waar een journalist of redacteur meer informatie kan krijgen. Geef namen, e-mailadressen en telefoonnummers op van contactpersonen, of verwijs naar een website voor meer informatie. Meestal staat deze noot los van het bericht, gebruik voor de duidelijkheid een aantal witregels of een horizontale lijn. Geef ook aan dat deze informatie niet voor publicatie bedoeld is. Je wilt natuurlijk niet dat persoonlijke contactgegevens worden overgenomen in de media.
 • Bijlagen (optioneel)
  Is er een uitgebreid rapport dat bij je persbericht hoort, of is er beeldmateriaal dat een journalist kan gebruiken? Voeg deze informatie dan toe in de vorm van een bijlage.